Priser

Bemærk at priserne er sat ned, da hytten for tiden ikke kan tilbyde indendørs overnatning. Grunden, køkkenet, stuen og toiletterne fungerer som de skal.

 

Standard pris

Hytte/dag: 750 kr.

Hytte/døgn: 750 kr.

Hytte/weekend: 1500 kr.

Hytte/uge: 4000 kr.

Hytte/10+ dage: 500 kr./dag

Shelter/døgn: 30 kr./pers.

Elforbrug: afregnes pr. kWh.

Depositum: 500 kr.

 

Spejderarrangementer i 1. Lillerød og Palnatoke grupper

Gratis - der betales hverken depositum, leje eller el-forbrug.

Med "spejderarrangement i 1. Lillerød og Palnatoke grupper" menes arrangementer som afholdes af spejdergrupperne for dem selv. Det gælder ikke for arrangementer i divisionen, selvom spejdergrupperne er værter, og det gælder ikke private spejderarrangementer som fx gensynsweekender.

 

Forældre til spejdere i 1. Lillerød og Palnatoke grupper

Forældre betaler standard pris uden rabat.

 

Ledere og bestyrelsesmedlemmer i 1. Lillerød og Palnatoke grupper

Hytte/dag: 0 kr.

Hytte/døgn: 0 kr.

Hytte/weekend: 0 kr.

Hytte/uge: 0 kr.

Hytte/10+ dage: 0 kr./dag

Shelter/døgn: 0 kr./pers.

Elforbrug: gratis.

Depositum: 0 kr.